Zelená káva

Zelená káva je káva, která zůstává nepražených. Obvykle fazole jsou vybral, zpracované mokrou, vysuší a pak vyfrézuje. Však nejsou pražené protože tento proces je obvykle konečnému spotřebiteli. Termín “zelené” může označovat také kávu obhospodařované a sklizené plochy šetrné k životnímu prostředí způsobem, ale to je vzácné používání pojmu.

Existuje několik výhod k zelené kávě oproti tradičním způsobem, káva je doručeno spotřebiteli. Je to jeden z těch nejčerstvějších způsobů, že káva může být dodána spotřebiteli. Kávová zrna čerstvější mnohem déle zůstat ve stavu nepražené a káva znalci, kteří mají zájem o nejčerstvější kávy možné pravděpodobně budou proto náchylnější k výběru zelené fazolky.
Jakmile příjemce obdrží zelené kávy, on nebo ona musí pak zvolte způsob, pečené fazole proto, aby bylo vhodné pro vytvoření nápoje. Káva může pražené v mnoha způsoby, z nichž mnohé jsou velmi jednoduché. Odběrová zařízení je k dispozici k pečení; Existují však i jiné metody, které lze použít, které nevyžadují speciální vybavení.

Pražením lze rovněž provést řadou způsobů, jak pomocí zařízení nemusí být nutně určeny pro pražení kávy, ale které mohou být přizpůsobeny pro tento účel. Například lze pražené v kamna nejvyšší popcorn popper, popcorn popper vzduchu nebo i trouba. V mnoha případech to může trvat déle než 10 minut, aby vhodně pečené kávová zrna a mnozí říkají, že aroma, které poskytuje jednoduše je jeden z nejlepší vůně, co kdy mohl prožít milovníky kávy.

Zelené kávy lze zakoupit z různých míst. Specialitou kavárny může nabídnout nejlepší výběr a zaměstnanci mohou být velmi dobře na pražení kávy pro osobní potřebu. Tedy ti, kteří jsou Pražení bobů první může cítit pohodlněji nakupovat jejich fazole z takového místa. Internet je také plná on-line prodejců nabízí tento druh kávy nebo zelená káva tablety na prodej. Některé místní supermarkety mohou nabízet také malý výběr.

Je třeba poznamenat, že protože zelené kávy udržuje jeho čerstvost mnohem jednodušší, v jeho původní podobě, nejlepší rada může Ne pečené víc, než mohou být spotřebovány v den nebo dva. Tedy spotřebitel vždy zaručena mít nejčerstvější kávy možné. Zelené fazolky zůstane v jejich nepražených podobě měsíce. Však Jakmile pražené, fazole mají mnohem kratší čas, než se stanou znatelně méně čerstvé. Pro zkušené kávy piják to povede k nestandardní zkušenosti pití kávy.

 

Café vert pour maigrir

Café vert est le café qui reste non torréfié. Habituellement, les haricots sont cueillis, transformé mouillé, séchés et ensuite blanchis. Toutefois, ils ne sont pas torréfiés car ce processus est habituellement laissé au consommateur final. Le « vert » de terme peut aussi désigner café cultivé et récolté de manière écologique, mais il s’agit d’un emploi rare du terme.

Il y a plusieurs avantages au café vert sur le mode traditionnel café est remis au consommateur. Il est un des moyens plus frais que le café peut être fourni au consommateur. Les grains de café rester plus frais beaucoup plus longtemps dans un État non torréfié et, par conséquent, les connaisseurs de café qui sont intéressés à avoir le plus frais possible de café sera probablement plus enclins à choisir des haricots verts.
Une fois qu’un consommateur reçoit le café vert, il ou elle doit ensuite choisir une façon de griller les grains afin de la pour rendre appropriée pour créer la boisson. Café peut être rôti dans un certain nombre de façons, dont beaucoup sont très simples. Équipements spécialisés est disponible pour rôtir ; Cependant, il y a des autres méthodes qui peuvent être utilisés et qui ne nécessitent pas d’équipement spécial.

Torréfaction peut également avoir lieu dans un certain nombre de manières à l’aide de matériel pas nécessairement destiné à la torréfaction du café, mais qui peuvent être adaptés à cette fin. Par exemple, il peut être rôti à un éclateur de maïs haut de poêle, un éclateur à air ou encore un four. Dans de nombreux cas, il peut prendre n’est plus que 10 minutes pour rôtir convenablement les grains de café et beaucoup disent l’arôme, qu’il fournit simplement est l’une des meilleures odeurs amateurs de café pourraient jamais l’expérience.

Café vert peut être acheté auprès de divers endroits. Café de spécialité peuvent offrir que le meilleur choix et les employés peuvent être très bien informés sur la torréfaction du café pour un usage personnel. Ainsi, ceux qui sont pour la première fois de torréfaction des fèves peuvent se sentir plus à l’aise acheter leurs fèves d’une telle situation. L’Internet regorge également de détaillants en ligne offrant ce type de comprimés de café verts ou cafés à vendre. Certains supermarchés locaux peuvent également offrir une petite sélection.

Il est à noter que parce que le café vert conserve sa fraîcheur plus facile dans sa forme native, le meilleur conseil peut-être à ne rôtir pas plus que peut être bu dans un jour ou deux. Par conséquent, le consommateur est toujours garanti d’avoir le café plus frais possible. Haricots verts restera fraîches sous leur forme non torréfié pour mois. Cependant, une fois grillées, les haricots ont beaucoup moins de temps avant qu’ils deviennent sensiblement moins frais. Pour le buveur de café expérimentés, cela conduira à une expérience de buveurs de café inférieurs aux normes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>